decembrie 1, 2015

TEHNOLOGIE

Societatea ROMÂNOFIR SA este înfiinţată în anul 1923. De-a lungul anilor s-a dezvoltat şi modernizat permanent. Pentru producţia întregii game de sortimente se folosesc două tipuri de procese tehnologice de filare clasică: cardat şi pieptănat.

Producţia de bază o constituie aţa pentru cusut şi aţa pentru lucru de mână. De asemenea, se mai produc fire crude (fire simple, răsucite sau cablate) sau finisate (fire mercerizate, albite sau vopsite), pentru ţesături si tricotaje. Societatea are şi un atelier de producere a seturilor de Goblen.

Principalele operaţii care alcătuiesc procesul de fabricaţie sunt:

 • Destrămarea şi baterea bumbacului pentru eliminarea impurităţilor şi amestecarea masei fibroase se realizează în bataj.
 • Cardarea masei fibroase se realizează pe carde şi constă în desfacerea ghemotoacelor până la fibra individuala, îndreptarea şi orientarea fibrelor, eliminarea restului de impurităţi şi a fibrelor scurte şi amestecarea masei fibroase.
 • Pieptănarea este operaţia prin care se continuă eliminarea fibrelor scurte, separarea fibrelor până la individualizare şi paralelizarea lor.
  Aceasta operaţie suplimentară se efectuează pentru obţinerea de fire fine, rezistente, de calitate superioară.
 • Laminarea şi dublarea benzilor are ca scop subţierea şi uniformizarea semifabricatului, repartizarea fibrelor pe o lungime mai mare, pentru a obţine o bandă subţire din fibre paralelizate şi îndreptate..
 • Filarea preliminară se face în scopul subţierii benzii şi a răsucirii uşoare a acesteia în vederea obţinerii unui semitort suficient de torsionat care să reziste manipulării la faza următoare.
 • Filarea finală transformă semitortul în fir simplu, prin laminare până la obţinerea fineţii dorite şi torsionarea acestuia pentru a-i da rezistenţă.
 • Dublarea este operaţia de pregătire a firelor simple pentru procesul de răsucire şi constă în dublarea a două sau mai multe fire.
 • Răsucirea firelor dublate este determinată de destinaţia finală a produsului. Firele obţinute de la prima răsucire pot fi reunite şi răsucite din nou, obţinându-se fire cablate.
  Scopul răsucirii este de a obţine un fir mai rezistent, mai elastic, cu o uniformitate mai mare.
 • Pârlirea sau gazarea este operaţia prin care firele sunt trecute prin flacără, cu o anumită viteză, în funcţie de fineţea firului. Are ca scop reducerea pilozităţii şi creşterea luciului, prin îndepărtarea capetelor de fibre de la suprafaţa firului.
 • Sculuirea este operaţia prin care firele răsucite sau cablate se depun pe sculuri 90” în vederea efectuării finisajului chimic.
 • Mercerizarea este operaţia de înnobilare a firului, în urma căreia cresc luciul, rezistenţa şi capacitatea tinctorială a firelor. Se realizează prin tratarea firului cu soluţie concentrată de hidroxid de sodiu (sodă caustică).
 • Albirea firelor se obţine prin tratarea acestora cu apă oxigenată, hipoclorit de sodiu şi cu agenţi de albire optică.
 • Vopsirea firelor în diferite nuanţe sau culori se realizează cu coloranţi pentru fibre celulozice (reactivi şi de cadă), cu rezistenţe foarte bune ale vopsirilor.
 • Centrifugarea şi uscarea firelor, pentru eliminarea excesului de umiditate
 • Bobinarea firelor finisate chimic, aflate sub forma de sculuri, se realizează în vederea depunerii acestora pe formatele comerciale.
 • Batirarea este operaţia prin care se depune firul de pe bobine pe batire, cu diferite metraje, în funcţie de specificaţiile tehnice.
 • Ghemuirea are scopul de a depune firul de pe bobine pe gheme. Depunerea se face în funcţie de fineţea firului, forma solicitată şi greutatea ghemului.
 • Sculuirea este operaţia care are scopul de a produce sculuri cu lungimea de 54”, de diferite gramaje.
 • Ambalarea formatelor comerciale, în conformitate cu specificaţiile fiecărui sortiment.